September 28, 2017

TUNNUSTAMINE 2017


Ida-Virumaa Noortekogu tunnustab 2017 aasta tublisid Ida-Virumaa noori ja noorsootöösse panustajaid! Tunnustamise eesmärk on märgata ja motiveerida noori, noortega tegelevaid inimesi ning noorte tegemistega seotud ettevõtteid/asutusi.

 Hea kandidaat on osalenud noortele arendavate tingimuste loomisel, nende elluviimisel; niisamuti algatanud tegevusi, millel on silmapaistev mõju kohalikul, maakondlikul tasandil. 

Sellel aastal on tunnustamise kategooriad järgmised:
  • Aasta noor
  • Aasta noorte tegu
  • Aasta noorte sõber
  • Aasta noortesõbralik ettevõte/omavalitsus
 Kandidaate võivad esitada kõik üksikisikud, organisatsioonid, koolid, noortekeskused, erafirmad, kohalikud omavalitsused jne.

 Ida-Virumaa Noortekogu valib kõigis kategooriates esitatud kandidaatide seast välja ühe kandidaadi, kes saab tunnustatud. 

 Võitjad avalikustatakse 19. oktoobril Toila Spa Hotellis, kus kõiki kandidaate ja nende esitajaid võtab pidulikult vastu noortekogu esindus.

 Enne tunnustamist toimub Toila Spa Hotellis Ida-Virumaa Ülemaakondlik koolituspäev “Meie teguderohke tulevik algab täna!”. Kui soovid sellel üritusel osaleda, siis registreeri end kiirelt siin.LINK Kohtade arv on piiratud!!!

Kandidaate ootame kuni 14. oktoobrini.Tunnustamise vormi (täidetakse kandidaatide esitamiseks) saab täita siin:VORM

TUNNUSTAMISE KATEGOORIATE SELGITUSED
 
 1) “Aasta noor” 
 
Aasta noore auhinnaga tunnustatakse noort, kes on vabast tahtest ja omaalgatuslikult ning tasu saamata panustanud aega, energiat ja oskusi selleks, et teisi aidata ja tegutsenud sealjuures avalikes huvides ja ühiskonna heaks. 
 
2) “Aasta noorte tegu” 
 
Aasta noorteteo auhinnaga tunnustatakse noortele suunatud sündmust, noortealgatust, vm tegevust, mis on arendanud noori, aidanud kaasa nende annete esile toomisele ning mis on olnud kohaliku noorsootöö arendamise seisukohalt oluline ja pälvinud tähelepanu maakonnas.
 
3) Aasta noorte sõber
 
Aasta noorte sõbra auhinnaga tunnustatakse isikut, kes on suurel määral toetanud noorte arengut, aidanud neid oma ettevõtmistes nii nõu, kui ka jõuga.
 
4) “Aasta noortesõbralik ettevõte/omavalitsus” 
Aasta noortesõbralikuma omavalitsuse auhinnaga tunnustatakse Ida-Virumaa omavalitsust, kes kaasab noori kohalikesse otsustusprotsessidesse ning on soosiv ja toetav noortealgatuste suhtes. Aasta noortesõbralikuma ettevõtte auhinnaga tunnustatakse ettevõtet, mis on toetanud noorte projekte või algatusi; loonud soodsaid tingimusi noorte vabaaja veetmiseks ning korraldanud noortele suunatud üritusi ja tegevusi.
 
Tunnusta, kes on tunnustamist väärt!