October 28, 2016

Tunnustamine

Ida-Virumaa Noortekogu tunnustas taas 2016 aasta tublisid Ida-Virumaa noori ja noorsootöösse panustajaid. Selle ettevõtmise eesmärk on märgata ja motiveerida noori ning noortega tegelevaid inimesi.
Kandidaate võisid esitada kõik üksikisikud, organisatsioonid, koolid, noortekeskused, erafirmad, kohalikud omavalitsused jne. Võitjad avalikustati 14. oktoobril, kus kõiki kandidaate ja nende esitajaid võttis pidulikult maavalitsuse hoones vastu noortekogu esindus ning maavanem, härra Andres Noormägi isiklikult! Samuti ilmus ajalehes Põhjarannik võitjatest ja kogu ettevõtmisest pisike kokkuvõte ning nüüd soovime võitjad esile tuua ka meie blogis.

Võitjad on järgmised:
Aasta noor: Akim Gadalsin
Aasta noorte sõber: Hristo Neiland
Aasta noorte tegu: Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 6. klass
Aasta noortesõbralik ettevõte: Toila Vabatahtlik Merepääste
Aasta noortegrupp: Elis Rande, Maris Salmu, Saskia Renser, Kertu Zahharov


Aasta Noorte Grupp:
Aasta noorte grupp on seltskond noori, kes panevad asjad noorte jaoks liikuma. Nad on seltskond noori, kes viitsivad oma vabast ajast ja vabast tahtest teiste heaks midagi korda saata. Selle jaoks lausa otsiti mujalt vahendeid, tehti koostööd mitmete erinevate asutustega ning taodeldi projekti läbiviimiseks raha ning õpiti seeläbi projekti juhtima ja läbi viima. See aasta noorte grupp on neli Jõhvi neidu: Elis Rande, Maris SalmuSaskia Renser ja Kertu Zahharov. Ühistöö ja projekti tulemusel toimus Jõhvi noorte ja Paldiski noorte vahel noortekohtumine. Noortekohtumisele saadi rahastust Archimedes noorteagentuuri kaudu. Osaleti projektiga konkursil ja saadi tänu sellele 2000 eurot projekti teostamiseks. Noortekohtumine nägi välja laagri näol kus osales kummastki piirkonnast kokku 20 inimest koos noortejuhiga. Laagri eesmärgiks oli vähendada koolikiusamist ning tõsta teadlikust antud teemal. Lisaks sellele oli noortekohtumise eesmärgiks vähendada eesti ja vene noorte vahelist keelebarjääri. Laagri lõpuks valmisid koolivägivallavastased lühiklipid, mis on olnud üsnagi edukad meedia ringluses.


Aasta Noortesõbralik Ettevõte: Aasta noortesõbralikuks ettevõtteks valisime ettevõtte, kes on silma paistnud mitmete noortele suunatud tegevustega. Nende tegevustest peegeldub see, kui oluline on neile noorte algatusvõime ning kuidas nad tunnustavad vabatahtlikut tööd. Tihti ei olegi noorte vahetu kaasamine kõige olulisem, vaid just noortele eeskujuks olemine, ning see asutus teeb seda mõlemat. Aasta Noortesõbralikuks Ettevõtteks on Toila Vabatahtlik Merepääste! Aastate jooksul on tehtud kaastööd töövarjupäeva raames, kus noorema vanuserühma noored on saanud võimaluse tutvuda merepääste tegevustega. Merepääste on noortele heaks eeskujuks omaalgatuse ja kogukonna kaasamist silmas pidades. Mõned head näited Toila Vabatahtlikku Merepääste tegevustest: 2015 aasta novembris olid neil külas Jõhvi Gümnaasiumi noored, kellega arutati vabatahtlikkuse ja ettevõtlikkuse teemadel. Samuti 2015 aasta novembris Narva Kolledźis toimunud konverentsil nimega "Kohalik Omaalgatus" kõnelesid Toila Vabatahtlikku Merepääste esindajad vabatahtlikkust merepäästest ja selle olulisusest rannikuäärses kogukonnas.


Aasta Noorte Tegu:
Aasta noorte Teo tiitli pälvis seekord tegu päris noorte noorte poolt. Tegu peegeldas seda, kuidas nende noorte jaoks on oluline aidata kedagi, kellel seda abi läheb rohkem vaja kui nendel endal. Seda on väga tore näha, et juba varajases eas noored hoolivad enda ümber toimuvast. Aasta Noorte Teo tiitli pälvib sel aastal Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 6. klass. Aasta Noorte Tegu leidis aset eelmise aasta jõuludel, kui seal ajal 5. klassi õpilased otsustasid teineteisele jõulupakkide tegemise asemel kingituse hoopis teha varjupaiga kiisudele ja kutsudele. Omakeskis koguti raha, uuriti kohalikult varjupaigalt, millist abi loomad vajavad ning said vastuseks, et seal elavad kiisud vajaksid vâga toetust. Nii käidigi koos poes ja rehkendati, palju kiisude eluks vajalikku kogutud raha eest osta saab ning toimetati jõulukingid kiisudele kohale. Selline heatahtlikkus ja lahkus võiks heaks eeskujuks olla teistelegi ning just seepärast peame Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õpilasi selle tiitli vääriliseks.


Aasta Noorte Sõber:
Aasta Noorte sõber on keegi, kes on noortele alati toeks. Kandidaadi esitajad kasutasid tema kohta järgnevaid omadussõnu: äärmiselt sõbralik, ettevõtlik, abivalmis, tegudealdis, rõõmsameelne, jutukas, siiras, aus, motiveeriv, hea suhtleja. Ta kutsub noortes esile kõiki neid samu omadusi ja loob nendega suheldes vaba õhkkonna, kus keegi ei karda oma arvamust avaldada. Üks tema esitajatest arvas isegi, et absoluutselt igal noorel on vaja kedagi sellist, kelle me seekord Aasta Noorte Sõbra tiitli auga pärjame. Aasta Noorte Sõber on Hristo Neiland. Hristo tõi elu sisse Jõhvi noortekeskusele ning aitas noortel algatada ning ka teoks teha mitmeid väiksemaid ja suuremaid projekte. Saades hoo sisse, liikus ta enda mõtete ja ideedega Jõhvi Gümnaasiumisse 'õpetajaks, et veelgi enam aidata Ida-Virumaa noori ning teostada nendega koos erinevaid üritusi ja projekte. Ta peaks selle tunnustuse osaliseks saama, sest ma näen iga päev, kuidas noored teevad temaga meeleldi koostööd ja räägivad oma rõõmudest/muredest. Ta tegeleb Ida-Virumaa noorte aktiivsuse tõstatamisega ning heaolu säilitamisega. Ta on eriline inimene ja tunnustuse saamine annaks talle palju jõudu juurde selle juures. Ta on väga leidlike ideedega noormees, kes juba ainuüksi oma olekuga motiveerib noori tegudele. Oma noore ea kohta on tema kogemuste pagas noortega töötamise kohapealt juba üsna suur. Ta on 110% pühendunud sellele, mida teeb. Tal on suured eesmärgid ning ta viib need ka täide. Samuti on väga tähtis roll tema eesmärkidel just Ida-Virumaa noored ning nende arendamine, õpetamine, toetamine ja ühendamine. Ta on igati tunnustust väärt, sest on panustanud väga lühikese ajaga tohutult palju Ida-Viru noortesse ning olen veendunud, et see on alles väike panus selle kõrval ,mida suudab ta teha aastatega

Aasta Noor:
Aasta Noor 2016 paistab silma oma sõbralikkuse, abivalmiduse ning vastatustundlikuse poolest. Samuti on aasta noorel ka suur algatusvõime, kuna on edukalt läbi viinud suuri projekte. Aasta noorele meeldib ka oma erialal võistelda, kuid oma tulemustega ta ei kelgi. Oma hobiga on ta tegelenud juba pool oma eluajast ning saavutanud ka sel alal märkimisväärseid tulemusi. Võisteldes esindab ta vääriliselt oma maad ja maakonda, propageerib sporti ja tervisliikud eluviisi. Aasta Nooreks on Akim Gadalsin. Akim on meeskonna hing. Ta on omandanud kiiresti keerulised õppekavad „Noor meremees“, „Paadivanem“. Praegu õpib programmi „Jahiroolimees“. Akim võib töötada iseseisvalt, ilma kontrollita. Akim on otsustav, alati liigub planeeritud eesmärgini. Tunneb huvi klubi kõikide tegevuste vastu  - sõudmine, purjevõistlused erinevate klasside jahtidega. Ta sai selgeks mere- ja taglastusaluste ning paadi ehitamise. Osaledes aktiivselt ka Narva suurpurjeregatis, 2015.-2016.aastal oli Akim paadivanemaks ja meeskond hõivas 2.koha selles regatis.
Ta on korduvalt osalenud noorte projektikoolitustel IDEE 24 ja IDEE 48, mis oli organiseeritud  SA Archimedes Noorteagentuuri poolt. Nende koolituste tulemus – projekti „Kohtumised majaka juures“ teostamine 2015.aastal.Projekti eestvedaja oli Narva Noorte Meremeeste Klubi ja rahastus tuli Archimedese programmist. Laagri peamine mõte oli tuua kokku eesti ja vene keelt rääkivad noored, kes õpiksid vastastikku teise rahvuse kultuuri ja keelt. Looduslähedane laager andis lastele võimaluse elada ilma elektri ja arvutita ning õppida palju asju oma kätega tegema.
Akim on klubi reitingu liider. 5 aastat jutti osales võistlustes „Aerud vee peale!“ Samuti on Akim võtnud osa erinevatest rahvusvahelistest võistlustest. Osaledes rahvusvahelistes võistlustes esindab Akim vääriliselt oma maad, maakonna ja propageerib sporti ja tervisliikud eluviisi.


Kommentaar Ida-Virumaa Noortekogu juhi, Elisabeth Purga poolt: Üksteise tunnustamine ja märkamine on väga tähtis, kuna see annab nii tunnustatutele motivatsiooni edaspidiseks kui ka teistele nende ümber ühiskonnas samamoodi kaasa lüüa ning oma mõtted teoks teha. Minu silmis on äärmiselt oluline, et meie kui kodanikud ühiskonna vooluga mitte lihtsalt kaasa ei ujuks, vaid et me ka märkaks ja mõistaks, mis meie ümber toimub ning annaksime selle hästi toimimisse oma panuse. Seda on absoluutselt kõik meie tunnustamise konkurssile esitatud kandidaadid ka teinud. Oleme noortekoguga neile kõigile äärmiselt tänulikud.


Tunnusta, kes on tunnustamist väärt!