September 13, 2016

Tunnusta, kes on tunnustamist väärt! 2016


Ida-Virumaa Noortekogu tunnustab 2016 aasta tublisid Ida-Virumaa noori ja noorsootöösse panustajaid! Tunnustamise eesmärk on märgata ja motiveerida noori, noortega tegelevaid inimesi ning noorte tegemistega seotud ettevõtteid/asutusi.

Hea kandidaat on osalenud noortele arendavate tingimuste loomisel, nende elluviimisel; niisamuti algatanud tegevusi, millel on silmapaistev mõju kohalikul, maakondlikul tasandil. 

Sellel aastal on tunnustamise kategooriad

   “Aasta noor” Auhinnaks selle kategooria võitjale: 100 eurone kingitus.ee kinkekaart!
   “Aasta noortegrupp” Auhinnaks selle kategooria võitjale: Jõhvi Kontserdimaja 50 eurone kinkekaart!
   “Aasta noorte tegu” Auhinnaks selle kategooria võitjale: Noorus Spa 75 eurone kinkekaart!
   “Aasta noorte sõber” Auhinnaks selle kategooria võitjale: Rahva Raamatu 50 eurone kinkekaart!
   “Aasta noortesõbralik omavalitsus/ettevõte” Auhinnaks selle kategooria võitjale: Kukruse Polaarmõisa 50 eurone kinkekaart!

Lisaks saab iga võitja tänukirja, klaasauhinna, Vana Fregati pubi kinkekaardi ja palju muud!

Kandidaate võivad esitada kõik üksikisikud, organisatsioonid, koolid, noortekeskused, erafirmad, kohalikud omavalitsused jne. Kõikide esitajate vahel loositakse välja 30 eurone Pitsakioski kinkekaart!!!

Ida-Virumaa Noortekogu valib kõigis kategooriates esitatud kandidaatide seast välja ühe kandidaadi, kes saab tunnustatud. 

Auhindade saajad avalikustatakse 14. oktoobril, kus kõiki kandidaate ja nende esitajaid võtab pidulikult maavalitsuses vastu noortekogu esindus ja maavanem, härra Andres Noormägi isiklikult.

Kandidaate ootame 30ks septembriks.Tunnustamise vormi (täidetakse kandidaatide esitamiseks) saab täita siin: VORM
TUNNUSTAMISE KATEGOORIATE SELGITUSED

1) “Aasta noor” 

Aasta noore auhinnaga tunnustatakse noort, kes on vabast tahtest ja omaalgatuslikult ning tasu saamata panustanud aega, energiat ja oskusi selleks, et teisi aidata ja tegutsenud sealjuures avalikes huvides ja ühiskonna heaks. 

2) “Aasta noortegrupp” 

Aasta noortegrupi auhinnaga tunnustatakse gruppi, mis on panustanud kohalikku noorsootöösse suurel määral. Tegu võib olla nii noorteorganisatsiooniga, spordigrupiga või lihtsalt toreda sõpruskonnaga, kes on noorte elu maakonnas kuidagi edendanud või paremaks muutnud.

3) “Aasta noorte tegu” 

Aasta noorteteo auhinnaga tunnustatakse noortele suunatud sündmust, noortealgatust, vm tegevust, mis on arendanud noori, aidanud kaasa nende annete esile toomisele ning mis on olnud kohaliku noorsootöö arendamise seisukohalt oluline ja pälvinud tähelepanu maakonnas.

4) “Aasta noorte sõber” 

Aasta noorte sõbra auhinnaga tunnustatakse isikut, kes on suurel määral toetanud noorte arengut, aidanud neid oma ettevõtmistes nii nõu, kui ka jõuga.

5) “Aasta noortesõbralik omavalitsus/ettevõte” 

Aasta noortesõbralikuma omavalitsuse auhinnaga tunnustatakse Ida-Virumaa omavalitsust, kes kaasab noori kohalikesse otsustusprotsessidesse ning on soosiv ja toetav noortealgatuste suhtes. Aasta noortesõbralikuma ettevõtte auhinnaga tunnustatakse ettevõtet, mis on toetanud noorte projekte või algatusi; loonud soodsaid tingimusi noorte vabaaja veetmiseks ning korraldanud noortele suunatud üritusi ja tegevusi.Tunnusta, kes on tunnustamist väärt!