June 16, 2016

Eesti riik on noorte kätes

   Iga riigi järelkasv on selle riigi enda noored. Praegused noored on meie järgmised riigijuhid, poemüüjad, diplomaadid, autojuhid, kooliõpetajad, koristajad ja kõik teised inimesed, kelleta meie riiki ja ühiskonda ju olemas poleks. Seega võib väita, et Eesti tulevik on noorte kätes. Kuid minu vaatenurgast on juba praegu Eesti riik suures osas noorte kätes.
   Mis eelised on noortel? Paljud tööandjad väidavad, et soovivad palgata rohkem noori inimesi, kuna neil jagub energiat ja uusi, värskeid ideid. Samuti on tõsi see, et suuremale osale noortele, kes on alles tööturule jõudnud, pole palk kõige olulisem, vaid see kogemus, mida nad sealt saavad. Vanemaid inimesi kontrollib tihti kahjuks enamuselt raha ning see ongi nende ainus motivaator, miks üldse tööl käia.
   Õnneks on taandumas eelarvamus, et noorte soovide avaldamine on nii-öelda virisimine või vingumine. Aina rohkem kerkib noorte seast esile asjalikke kriitikuid, kes oskavad välja tuua nende ümber olevaid vigu ning oma seisukohti ka vajadusel mõistlikult kaitsta. Seda hakatakse ka ümberringi üha enam märkama.
  Julgustan kõiki aktiivselt ühiskonnaelus kaasa lööma, ükskõik millisel moel. Alustada saab kas või naabritädi aitamisest. Iga teekond algab esimesest sammust. Vahel polegi teekonna juures tähtis sihtpunkt, vaid see, kuidas me sinna jõuame, ning et me üldse liigume. Aktiivselt ühiskonnas osalemine näitab seda, et me hoolime meie ümber toimuvast ning soovime, et meie kõigi panus oleks antud. Minu jaoks isiklikult on näiteks täiesti uhkuse asi öelda, et see on meie organisatsiooni (Ida-Virumaa Noortekogu) otsustada, kuhu läheb aasta jooksul üks imeväike osa riigi rahast. Riigi raha tuleb ju näiteks maksumaksjatelt, ehk siis meie käes on kübeke Eesti inimeste raha. Nad on selle meile usaldanud, et meie selle abiga muudaksime midagi meie ümber paremaks.
   Eestis on tegelikult väga mitu suurt ja võimekat organisatsiooni, mille kaudu saavad noored enda tõsiseltvõetavust ja asjalikkust tõestada. Näiteks Eesti Noorteühenduste Liit, mille alla kuulub ka meie maakondlik noortekogu. Eesti Noorteühenduste Liidu eestvedamisel langetati näiteks valimisiga. See on konkreetne märk sellest, kuidas noorte arvamus ja noorte hääl loeb aina enam. See suur, lausa aastate pikkune töö viis selleni, et nüüd pööratakse noortele veelgi enam tähelepanu, kuna ka nemad saavad otsustada, kes kohalikul tasandil asjatoimetusi juhib.
   Kunagi ütles meie kohalik noorsootöötaja, et meid, noori kõrvalt vaadates võib tema süda küll puhata kui teab, et tulevikus juhivad just meie sugused riiki. Olen ülimalt tänulik Eesti Noorteühenduste Liidule mind ning ka tohutult palju teisi noori usaldamast, ning andmast meile võimaluse endeid arendada ning valmistada ette selleks eluks, mis meid tulevikus ees ootab. Sest võin kindel olla, et kui üks hetk ongi juhuslikult täitsa kogu riigi juhtimine meie kätes, siis oleme selleks juba tänu oma varajases eas saadud kogemustele valmis.
   Aktiivne ühiskonnaelus osalemine muudab ühiskonna kirevaks, omanäoliseks ning võimalikult paljudele erinevatele inimestele sobivaks. Riigijuhid ei saagi  kõikide soovidega arvestada, sest neid on palju ja väga erinevaid. Sellepärast peabki oma soovide eest eelkõige ise seisma. Minule ei sobi kõrvalseisja ega kaasamineja roll, tahan ise õigel ajal õiges kohas olla ja muudatustele kaasa aidata. See tähendabki aktiivset ühiskonnaelus osalemist. Ning mul on ainult hea meel tõdeda, et aina enam noori mõistavad, et neil on juba praegu võimalus oma soove avaldada ja nende eest seista. Just seetõttu ongi Eesti riik noorte kätes.

Elisabeth Purga

Ida-Virumaa Noortekogu juht