November 30, 2014

"Tunnusta, kes on tunnustamist väärt!" võitjad selgunud!

Selleks aastaks on nii Ida-Virumaa Osaluskohvik kui ka selle raames toimunud "Tunnusta, kes on tunnustamist väärt!" konkurss läbi. Võitjad on selgunud ning nad said osaluskohvikul ka väga kenad auhinnad. On aeg ka kõigile teistele, keda osaluskohvikul kahjuks polnud teatavaks teha, kes on meie maakonna selle aastased eeskujud. Tekstid on võetud nende kandidaatide esitusvormidest.

Aasta noortesõbralik ettevõte on TOILA SPA! See ettevõte on andnud järjepidevalt toetust noorte tegemistele, seda nii hea sõnaga kui ka materiaalselt. See on organisatsioon, kes ei jäta tähelepanuta nii esimese astme koolilapsi ning utsitab tagant ka täiskasvanud noori. Eriti toetavad nad just kohalikke noori näiteks tasuta transpordi  (ka osaluskohvikule on kaks aastat järjest nad meid toonud), suvel töö pakkumise ning ka reklaamvideote tegemise näol. Noorte tehtud reklaamvideod jooksevad nüüd selle asutuse koridoride telekates.

Aasta noortesõbralik omavalitsus on MÄETAGUSE VALLAVALITSUS! Mäetaguse Vallavalitsuse jaoks on ääretult oluline noorte heaolu, panustades sellesse läbi haridussüsteemi või huvihariduse ja kultuuri. Mäetaguse Vald lähtub põhimõttest „Iga laps on imeline, iga inimene on oluline.“ Vallavalitsuse liikmed on avatud diskussioonidele noorte ja otsustajate vahel – rõõm on kahepoolne, kui noor leiab julguse ja tee vallamajja, teisalt võetakse selles hoones neid alati avasüli ning huviga vastu. Noorte ja otsustajate vestlus tõi näiteks Mäetaguse Põhikooli menüüsse hommikupudru, mida soovijad õpilased koolipäevadel enne tundide algust saavadHetkel käivad läbirääkimised teemal, kas Mäetaguse vajab oma keskusesse noortekeskust. Huvi on olemas noortel ja oma tuge on vald valmis pakkuma. 
Aasta noor on ARON-ANTTI VAINO! Aron-Antti on ambitsioonikas Mäetaguse juurtega noor, kes peab äärmiselt oluliseks oma kodukoha arengut. Omades vaid 17 aastat elukogemust, on tegemist noormehega, kes on teinud palju. Aastate eest, kui Aron-Antti õppis Mäetaguse Põhikoolis, oli tema eesmärk ehitada tugev vundament kooli õpilasesindusele, täna on ta võtnud eesmärgiks olla mentor järelkasvule kooli elu ja maine kujundamisel. Rõõmuga lööb ta kaasa vilistlasena tähelepanuväärsematel koolisündmustel. Ta võtab osa ka vallatasandil, näiteks lüües kaasa õpilasmalevas abikasvatajana. Ei ole kaua aega möödas sellest, kui noormees otsustas ühendada meeldiva kasulikuga. Tehnikatundlik Aron-Antti võttis sõbra kampa ja lõi firma The Lightest Sound, pakkudes noorteüritustele heli- ja valgustehnikat. Veel panustab Aron-Antti oma aega ja energiat Eesti Õpilasesinduste Liitu.
Aasta noorte sõber on HELENA KIVESTU! Helena on Kiviõli I keskkooli huvijuht, ilmselt peaks kirjutama, et huvijuht suure algustähega, kuna oma tööülesannete hulka ei loe Helena mitte ainult kooli ürituste korraldamist, vaid ta omab väga suurt rolli noorte arengu suunamisel. Huvijuhina tegeleb Helena ka kooli õpilasesinduse meeskonna koolitamise ja suunamisega. Pidevalt otsib ta võimalusi ÕE liikmete koolitamiseks ning annab võimaluse eneseteostuseks. Väga oluline on see, et Helena usaldab noori ning seetõttu on kooli õpilasesindus korraldanud mitmeid vahvaid üritusi tervele koolile. 

Selle aasta noorteorganisatsioon on KOHTLA-JÄRVE NOORTEKESKUS! See organisatsioon teeb kõik võimaliku nende piiskonna noorte mitmekülgseks arenguks! Näiteks tehakse koostööd erinevate organisatsioonidega, kaasatakse noori erinevatesse linna tegevustesse,  korraldatakse erinevaid üritusi ja palju muud!

Aasta noortetegu on teatrifestival "KOGU KLASSIGA LAVALE!" Järve Vene Gümnaasiumi teatrifestival „Kogu klassiga lavale“ toimus 27. novembril 2013.a. Festivali korraldaja ja lavastaja oli gümnaasiumi huvijuht Tatjana Kundozjorova. Festivalil oli esitatud üheksa erižanrilist minilavastust, kus osales 160 õpilast ja 1 õpeaja. Pealtvaatajatena olid kohale kutsutud lapsevanemad, linnakoolide huvijuhid , Ida-Viru kooliteatrite juhid koos näitlejatega. 

Pildid osaluskohvikust ja tunnustamisest leiate SIIT! Palju õnne võitjatele ning kohtume hiljemalt järgmise aasta osaluskohvikul! :)

Auhindasid võitjatele aitasid kokku panna: