February 10, 2014

TUNNUSTAMINE 2013/2014


Ida-Virumaa Noortekogu tunnustab 2013/2014 õppeaasta tublisid Ida-Virumaa noori ja noorsootöösse panustajaid! Tunnustamise eesmärk on märgata ja motiveerida noori, noortega tegelevaid inimesi ning noorte tegemistega seotud ettevõtteid/asutusi.

Hea kandidaat on osalenud noortele arendavate tingimuste loomisel, nende elluviimisel; niisamuti algatanud tegevusi, millel on silmapaistev mõju kohalikul, maakondlikul tasandil. 

Nii nagu möödunud aastal, jagatakse tunnustusauhinnad ka tänavu kuues kategoorias:
  1. “Aasta noor” 
  2. “Aasta noorteorganisatsioon”
  3. “Aasta noortetegu” 
  4. “Aasta noorte sõber” 
  5. “Aasta noortesõbralik omavalitsus” 
  6. “Aasta noortesõbralik ettevõte”
Kandidaate võivad esitada kõik üksikisikud, organisatsioonid, koolid, noortekeskused, erafirmad, kohalikud omavalitsused jne.

Ida-Virumaa Noortekogu valib kõigis kategooriates esitatud kandidaatide seast välja ühe kandidaadi, kes saab tunnustatud. 

Auhindade saajad avalikustatakse 28. novembril toimuval Osaluskohvikul!

Kandidaate ootame 31. oktoobriks meiliaadressile IdaVirumaaNK@gmail.com. Tunnustamise vormi (täidetakse kandidaatide esitamiseks) saad alla laadida SIIT (faili allalaadimiseks mine antud leheküljele ning vajuta klaviatuuril CTRL + S!)

TUNNUSTAMISE KATEGOORIATE SELGITUSED

1) “Aasta noor” 

Aasta noore auhinnaga tunnustatakse noort, kes on vabast tahtest ja omaalgatuslikult ning tasu saamata panustanud aega, energiat ja oskusi selleks, et teisi aidata ja tegutsenud sealjuures avalikes huvides ja ühiskonna heaks. 

2) “Aasta noorteorganisatsioon” 

Aasta noorteorganisatsiooni auhinnaga tunnustatakse noorteorganisatsiooni, mis on panustanud kohalikku noorsootöösse suurel määral. 3) “Aasta noortetegu” 

Aasta noorteteo auhinnaga tunnustatakse noortele suunatud sündmust, noortealgatust, vm tegevust, mis on arendanud noori, aidanud kaasa nende annete esile toomisele ning mis on olnud kohaliku noorsootöö arendamise seisukohalt oluline ja pälvinud tähelepanu maakonnas.

4) “Aasta noorte sõber” 

Aasta noorte sõbra auhinnaga tunnustatakse isikut, kes on suurel määral toetanud noorte arengut, aidanud neid oma ettevõtmistes nii nõu, kui ka jõuga.

5) “Aasta noortesõbralik omavalitsus” 

Aasta noortesõbralikuma omavalitsuse auhinnaga tunnustatakse Ida-Virumaa omavalitsust, kes kaasab noori kohalikesse otsustusprotsessidesse ning on soosiv ja toetav noortealgatuste suhtes.

6) “Aasta noortesõbralik ettevõte” 
Aasta noortesõbralikuma ettevõtte auhinnaga tunnustatakse ettevõtet, mis on toetanud noorte projekte või algatusi; loonud soodsaid tingimusi noorte vabaaja veetmiseks ning korraldanud noortele suunatud üritusi ja tegevusi.

Tunnusta, kes on tunnustamist väärt!