July 1, 2013

27. juuli looduses!

Vaatamata vihmale otsustasid usinad Ida-Virumaa Noortekogu liikmed minna loodusesse, et pidada maha koosolek formaalsest keskkonnast väljas. Liikumine Selisoo matkarajal läks linnulennul - pärast koosolekut otsustati ühiselt tuldud teed tagasi minna, sest kõik tundsid, et 4,8 km. ei tekitanud erilist pinget. 

Koosolekul olid õhku paisatud järgmised teemad:

  • Ida-Virumaa noorsootöösse panustajate tunnustamine 2012/2013 
  • Koostööprojekt Hiiumaa noortega
  • Koostööprojekt ENLi algatusel – Ida-Virumaa – Lääne-Virumaa - Järvama
  • Maavanema esitatud mõtted ja mured – arutelu!
  • Suvekool ’ 13 
  • Jooksvad küsimused!