April 8, 2013

Nädalavahetus aktiivsete noorte moodi!

Ida-Virumaa Noortekogu koosseisu enamik veetis kaks produktiivset päeva Maidlas. Kuna moodustunud on uus aktiiv, siis õpiti esmalt teineteist paremini tundma ning seejärel vaadati koolitaja Urmo Reitavi abil, mida see noorte osalus kohalikul tasandil õigupoolest ikka tähendab - üheskoos kaardistasime Ida-Virumaa murekohad ning vaatasime üle, mis me aastaks 2014 ära saaksime teha ja kuna ei ole head ilma halvata ja halba ilma heata, siis tuletasime meelde ka seda, miks Ida-Virumaal vaatamata teravatele valupunktidele siiski hea elada on.

Nädalavahetuse teise poole muutis sisukaks Liina Rüütel Eesti Noorteühenduste Liidust, kellega vaatasime koos üle võimalikud lahendused, projektid ning enesetäiendusvõimalused. Tööd ja arutelusid täis päevad võttis kokku koosolek, mis oli Ida-Virumaa Noortekogu jaoks mitmeski mõttes oluline. Ida-Virumaa Noortekogu sai paika uue struktuuri - kuna väiksed grupid eeldavad efektiivsemat tööd, siis struktuur jaguneb järgmiselt kolmeks: siseministeerium, mis haldab projekte, uurimusi, küsitlusi; kultuuriministeerium, mis on spetsialiseerunud ürituste korralduslikule poolele ning läbiviimisele ning kommunikatsiooniministeerium, mis hoolitseb infoleviku eest. Iga valdkonda hoiab koos ning suunab minister, kes valiti koosolekul hääletamise teel. Lähtuvalt uue struktuuri kasutusele võtmisest tegid liikmed põhikirja muudatused - Ida-Virumaa Noortekogu võttis vastu uue põhikirja 7. aprill 2013.