February 14, 2013

Edasiõppimisvalikute uuring

Hea Ida-Virumaa gümnaasiuminoor!

Leia mõned minutid, et aidata kaasa Kuressaare noorte uuringule, selgitamaks välja gümnasistide arvamus ja hoiakud oma tulevase (võimaliku) kooli valiku ja sellega seotud info kättesaadavuse osas, samuti hoiakud seoses (võimaliku) kooli sisseastumisega tulevikus. Käesolev uuring on suunatud õpilastele piirkondades Harjumaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Raplamaa, Läänemaa, Hiiumaa.